Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Før du starter med å bygge opp butikken med kategorier og produkter er det noen viktige spørsmål som må avklares.

  • Skal du ha lagerstyring på alle produktene? I tilfelle ja, skal du selge varianter som farger og størrelser av produktene? Dersom svaret på begge disse spørsmålene er ja må du bruke Konfigurerbare produkter og Attributter.
  • Har du mer enn 1000 produkter som skal legges inn? I tilfelle kan det være lurt å vurdere import av produktene istedenfor å legge dem inn manuelt.
  • Skal du bruke et økonomisystem og integrere dette mot Magento? I tilfelle ja må det sjekkes om dette er støttet og hva som eventuelt må implementeres.
  • Skal du bruke et logistikksystem sammen med nettbutikken? I tilfelle ja bør du sjekke om dette kan integreres med Magento.
  • No labels