Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om Kontrollpanelet

Når du logger inn i Magento's administrasjonspanel er det kontrollpanelet (Dashboard) som er første siden du møter. Denne siden kan du også komme til ved å gå til Kontrollpanel i oppe til venstre i menyen øverst.

Som standard i en ny nettbutikk er dette menylinjen du har øverst i adminpanelet til enhver tid:

MenyvalgInnhold

Kontrollpanel

Statistikk for omsetning, bestillinger og søkefraser

Salg

Inneholder bestillinger, fakturaer, forsendelser/pakksedler og momsregler

Katalog

Inneholder produkter, kategorier, attributter og søkefraser

Kunder

Administrasjon av kunder og kundegrupper. Her kan du også finne hvor mange kunder som er inne i nettbutikken for øyeblikket

Kampanjer og tilbud

Administrasjon av prisregler for varekatalog og rabattkuponger

Nyhetsbrev

Oppsett av nyhetsbrevmaler og administrasjon for utsendelse av nyhetsbrev

Publisering

Administrasjon av tekstsider, statiske blokker, widgeter og avstemninger i nettbutikken

Rapporter

Inneholder rapporter for salg, produkter, kunder, handlekurv mm.

System

Administrasjon av kontoinnstillinger, brukere, transaksjons-eposter, cache og index management. Det mest brukte System-alternativet er Innstillinger som inneholder oppsett av de fleste funksjoner i nettbutikken

Husk å reindexere butikken regelmessig

Magento holder styr på alle endringene som gjøres i butikken ved hjelp av såkalte indexer. Vi anbefaler sterkt å regelmessig oppdatere disse. Det er helt ufarlig og gjøres under System -> Index Management. Markèr alle i kolonnen til venstre og velg "Reindex all" på høyre siden. 

Litt om Oversikten (Dashboard)

Når man logger seg inn i Kontrollpanelet kommer man først til Oversikt. Den viser grunnleggende informasjon og statistikk for nettbutikken. I høyre del er et diagram som gjenspeiler salget i nettbutikken. Som standard er diagrammet i hovedbildet i kontrollpanelet deaktivert. Du kan slå det på ved å klikke på linken midt på siden. I diagrammet kan det velges om grafen skal baseres på antall bestillinger eller beløp. Under diagrammet vises tall for omsetning, moms, fraktutgifter og antall bestillinger.

 • Diagram basert på bestillinger indikerer antall bestillinger i nettbutikken siste 24 timer.
 • Diagram basert på beløp indikerer omsetningen i nettbutikken siste 24 timer.

Venstre del av kontrollpanelet viser total omsetning, gjennomsnittlig beløp for bestillinger, informasjon om de fem siste bestillingene og fem siste brukte søkefraser samt de fem mest brukte søkefraser.

Til høyre under diagrammet finner du fire faner som inneholder tilleggsinformasjon om nettbutikken:

 • Bestselgere: Viser en liste over de mestselgende produktene med pris og antall bestilte
 • Mest viste produkter: Viser en liste av de nyeste viste produktene og hvor mange ganger de er vist
 • Nye kunder: Viser de en liste over de nyeste kunderegistreringene
 • Kunder: Viser en liste over "beste kunder", det vil si kunder som har bestilt flest produkter fra nettbutikken det siste året

Litt om visning, sortering og filtrering

I Magento er det et system for visningsfiltre som brukes til å sortere, søke og utføre hendelser. Dette er en felles standard for alle de ulike seksjonene i adminpanelet og kan være greit å kjenne til for å få en mest mulig effektiv arbeidsmåte.

Handlinger (Actions) meny

Følgende handlinger kan utføres i dette feltet:

 • Slett: sletter valgte produkter fra butikken
 • Endre status: aktiverer eller deaktiverer flere produkter samtidig
 • Oppdater attributter: oppdaterer flere produkters attributter samtidig. Når du klikker på Send-knappen vil et nytt vindu med alle tilgjengelige attributter åpnes. Klikk på Endre på den eller de attributtene som skal endres og deretter på Lagre for å bekrefte endringene

Bruk av Alle/Ja/Nei kontrolleren

Noen steder kan det bli aktuelt å bruke Alle/Ja/Nei kontrolleren. Denne indikerer hvordan produkter er valgt eller tilordnet et annet produkt.

 • Ja: Viser produkter som er tilordnet andre
 • Nei: Viser produkter som ikke er tilordnet andre
 • Alle: Viser alle produkter uavhengig av om de er tilordnet andre

Bruk av Vis per side

Menylinjen Vis per side kontrollerer hvor mange poster som skal vises per side.

 

Tips

Velger du et nytt antall i Vis X per side boksen, så vil dette være standard i adminpanelet til du logger ut.

Søke-alternativer

I produktkatalogen kan du blant annet søke på følgende:

 • Navn: Søk på produktnavn
 • Type: Søk på spesifikke produkttype (enkeltprodukt/konfigurerbart produkt/virtuelt produkt osv)
 • Navn på attributtsett: Søk på produkter som tilhører et bestemt attributtsett
 • Varekode: Søk på varekode
 • Pris: Søk etter produkter i en bestemt prisklasse ved å oppgi fra/til-beløp
 • Antall: Søk etter produkter med en gitt lagerverdi
 • Synlighet: Søk etter produkter med en bestemt synlighet ("Ikke synlig individuelt", "Katalog", "Søk", "Katalog, Søk")
 • Status: Søk etter kun aktive eller kun deaktiverte produkter

Tips

Du kan søke på ordrenummer, kunder og produkter direkte fra det Globale søket helt oppe i Kontrollpanelet
 • No labels