Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Hva er statiske blokker?

Statiske blokker brukes primært til å legge inn bilder, bannere eller annen informasjon inne på en kategori, over produktene.

Statiske blokker brukes også til å plassere innhold på spesialtilpassede sider; som bannere rundt omkring på siden, infolapper i handlekurv eller kasse, tekst/info/link-blokker nederst på siden, osv. Detaljer rundt bruken av dette avklares i det enkelte tilfellet.

Hvordan bruker jeg statiske blokker i en kategori?

Oppsettet består av følgende trinn:

1. Opprett en statisk blokk som skal brukes i en eller flere kategorier

  • I admin-panelet gå til Publisering → Statiske blokker → Legg til ny blokk
  • Fyll ut feltene som er merket med rød stjerne
  • Under Innhold legges bildet/animasjonen/banner ved å klikke på bilde-knappen i editoren .
  • Velg Lagre blokk når du er ferdig å redigere

2. Endre kategorioppsettet til å vise den statiske blokken

Gå til Katalog → Behandle kategorier og åpne den kategorien som skal bruke den nyopprettede blokken

Velg Display settings for å sette opp hvordan visning av kategorien skal være. Du kan bruke enten "Kun statisk blokk" om kategorisiden kun skal vise den statiske blokken, eller velg "Statisk blokk og produkter" for å vise blokken over et utvalg av produkter
I feltet CMS Block kan du velge hvilken blokk som skal vises.

Gå deretter inn i nettbutikken og se hvordan kategorien vises etter endringen.

  • No labels