Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Denne veiledningen viser vår anbefalte måte å håndtere bestillinger på. Mange butikker etablerer egne interne rutiner tilpasset sin drift, så å avvike fra denne anbefalingen går normalt helt greit. 

Hvordan fakturerer (ferdigstiller) jeg en bestilling?

  1. Åpne den ordren som skal behandles under Salg → Ordrer
  2. Sjekk at beløpet og reservasjonen hos betalingsinnløser er ok, evt. at penger er kommet inn på konto ved forhåndsbetaling
  3. Trykk på Faktura(Invoice)-knappen oppe til høyre
  4. Dette vil åpne en ny fakturaside som er omtrent identisk med ordresiden, men som har noen ekstra felter som kan editeres. Når en faktura opprettes kan du velge å endre antallet på hvert enkelt produkt, og på den måten kan du fakturere ut og sende de varene som er på lager og utelate evt. produkter som ikke er på lager
  5. Om du ønsker å opprette en forsendelse/pakkseddel og sende varen samtidig som den blir fakturert, kan du merke av "Opprett forsendelse" til høyre over varelinjene (anbefalt)
  6. Klikk på Opprett faktura (Submit Invoice) og du er ferdig

Dersom du ikke krysser av for "Opprett forsendelse" må du opprette en Pakkseddel (Forsendelse/Shipment) etterpå ved å klikke på Send-knappen oppe til høyre på bestillingen.

Merk

Det må opprettes både en tilhørende faktura og en pakkseddel for at status på bestillingen skal bli satt til Ferdig

Hvordan del-fakturerer jeg en bestilling?

  1. Behandle bestillingen som vanlig, men velge å endre antallet (Quantity) på den eller de aktuelle varelinjene som ikke skal faktureres/sendes nå. Klikk på "Update Qty"-knappen for å oppdatere totalsummen nederst på fakturaen.
  2. Husk å fakturere de resterende varene senere, eventuelt avbryt dem når resten av bestillingen er ferdigbehandlet

 

Merk

Dersom du velger å splitte bestillingen i flere fakturaer, vil hele fraktbeløpet bli lagt på den første fakturaen, mens de påfølgende fakturaene ikke vil ha frakt.

Hvordan trekker jeg det reserverte beløpet fra kundens kredittkort?

Dersom betalingsmåten er Nets eller Klarna vil du ha et tilleggsvalg under Sluttsum i det gule feltet nederst. Standard valg her er "Trekk beløp automatisk". Ved å klikke på Submit invoice-knappen vil det reserverte beløpet bli trukket fra kundens konto automatisk.

Tips

Dersom du av ulike grunner ikke ønsker å trekke det fulle beløpet direkte ved oppretting av faktura, kan du velge "Trekk beløp manuelt". I noen spesielle tilfeller kan det bli nødvendig å opprette Klarna- eller Nets/Dibs-faktura uten å trekke penger med en gang, velg da "Ikke innkrev". Merk at det blir forventet at pengene blir trukket på denne fakturaen ved en senere anledning. ved å klikke på "Trekk"-knappen.

Nets Netaxept

En reservasjon vil bli slettet etter 3-5 virkedager, men butikken har mulighet til å belaste kortet etter maks 6 måneder  - så lenge det er dekning på kortet.

Det kan ikke krediteres Netaxept-transaksjoner hvor det har gått 3mnd (90 dager) fra Capture til man prøver Credit.

Ordrer med forhåndsbetaling

Dersom kunden har valgt forhåndsbetaling eller en annen manuell betalingsmåte bør du sjekke at pengene er kommet inn på konto før du velger å opprette faktura. Om du merker av "Send kopi av faktura" over Submit Invoice-knappen, så vil kunden få tilsendt den ferdige fakturaen på epost.

Hvordan overfører jeg de ferdige fakturaene til regnskapet?

Automatisk overføring til regnskap

Dersom du har integrasjon mot et regnskapssystem, som for eksempel Tripletex. så vil fakturaene automatisk kopieres over til regnskapssystemet og den endelige faktureringen foregår i regnskapsprogrammet, mens fakturaene i Magento vil være en kopi og brukes mest til å holde oversikt over ordrene, lagerbeholdning (dersom du har lagerstyring på varene) og for å generere rapporter og statistikker.

Manuell overføring til regnskap

Om du ikke har integrasjon mot eksternt regnskapssystem så kan de ferdig fakturerte ordrene sendes over til regnskapsfører i pdf-format. For å generere en pdf som inneholder de fakturaene som skal sendes regnskap, gå til Salg → Fakturaer → Marker de fakturaene som skal sendes → Velg "PDF Fakturaer" i Handlinger-menyen.

Det blir nå opprettet en pdf som inneholder alle de markerte fakturaene. Dette er den mest brukte måten for å oversende fakturaer til regnskapsfører.

 

  • No labels