Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Statiske blokker er små innholdsbiter som kan plasseres de fleste steder på siden. Blokker kan brukes til å vise statisk informasjon som tekst, bilder og innebygd video, samt dynamisk informasjon.

Magento's statiske blokker kan brukes til å plassere innhold på spesialtilpassede sider; som bannere rundt omkring på siden, infolapper i handlekurv eller kasse, tekst/info/link-blokker nederst på siden, osv.

Hvordan lager jeg en ny statisk blokk?

Gå til Publisering → Statiske blokker og klikk på "Legg til ny blokk". Fyll ut feltene som er merket med rød stjerne:

  • Blokktittel: Beskrivende navn på blokken.
  • Identifikator: unik identifikator for blokken. Bruk kun små bokstavaer, understrek istedet for mellomrom. Denne brukes som intern referanse.
  • Status: Settes til Aktivert for å bli synlig i nettbutikken
  • Innhold: Fyll inn innholdet i den statiske blokken. Legg til tekst, bilder, linker, video, osv. Slå på Wysiwyg-editor for å redigere innholdet.


Når innholdet er på plass, klikker du på "Lagre blokk".

 

  • No labels