Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Hvordan fungerer Quick Search - søkefeltet?

Vi får mange henvendelser der butikkene spør om søkefeltet i nettbutikken. Søkefeltet befinner seg vanligvis oppe til høyre i butikken, men kan også ligge andre steder.

Søkefeltet kalles for Quick Search. Om du søker på ett eller flere ord her, vil du få en side som viser produkter som matcher søkeordene.

Ofte kommer det flere eller færre produkter i søkeresultatet enn de du kanskje forventer at skal dukke opp. Om du søker på flere ord samtidig, så kan du få et søkeresultat som inneholder alle de produktene som har et eller flere av disse ordene i den detaljerte beskrivelsen av produktet. Alternativt så finner du ikke produkter når du søker på varianter av ord, for eksempel kan du ha brukt "pute" i beskrivelsen på produktet, men ikke "puter". Søk på "pute" vil da vise produktene som har dette ordet, mens "puter" kanskje returnerer et tomt søkeresultat da ingen produkter har ordet i flertallsform verken i produkttittelen eller i beskrivelsene. Dette kan du enkelt gå inn og overstyre i admin.

Hvordan behandler du søkefraser?

Du kan til enhver tid logge deg inn i admin og sjekke hvilke ord som blir søkt på. I Kontrollpanelet har du alltid "Topp 5 søkefraser" og de "Siste 5 søkefraser" som er brukt i butikken listet opp. Dette gir et raskt overblikk over søkene som blir gjort i butikken.

Du finner hele oversikten over søkefraser ved å gå til Katalog → Søkefraser. Denne listen viser alle ord som er søkt på i butikken, hvor mange resultater søkeordet har gitt og hvor mange ganger det er brukt. 

Klikk på "Endre" på den søkefrasen du ønsker å redigere. I feltet "Synonym for" kan du legge inn ord som du ønsker skal gi samme søkeresultat som dette søkeordet. For eksempel kan du legge til "shirt, shrit" som synonymer. Da vil alle som søker på "shirts", "shirt" eller "shrit" få det samme søkeresultatet.

Du kan også legge inn en "URL for videresending". Dersom du finner en mye brukt søkefrase som ikke gir forventet resultat, kan du legge inn url'en dit du ønsker å sende kunden når denne søkefrasen blir brukt. Du kan også videresende direkte til en kategoriside. Bruk gjerne videresending om du ønsker å legge inn en søkefrase for eksempel for "kontaktinfo". Denne søkefrasen kan da videresende kunden til en tekstside med kontaktinformasjon for butikken. Ettersom søket kun omfatter søkbare attributter på produktene, så vil ingen tekstsider komme med i søkeresultatet som standard.

Tips!

Legg inn synonymer for søkeord som skal gi samme søkeresultatet.

 Hvordan kan søket tilpasses?

Ved å endre på hvilke felter som skal brukes til å hente søkeord fra, så kan du få mer korrekte søkeresultater i butikken. Gå til Katalog → Attributter → Behandle attributter og velg "Søkbar: Ja" i filtermenyen og klikk på "Søk".

 

Oversikten vil da vise alle attributtene som er angitt som Søkbare. Det vil si at når du søker på noe i frontend, så vil Magento bruke innholdet fra alle de søkbare attributtene til å finne produkter til søkeresultatet. Klikk på attributten for å endre den, og se under Frontend-egenskaper. Endre "Bruk i Quick Search" til Nei for å sette attributten til å være ikke-søkbar. Feltet "Bruk i avansert søk" bestemmer om det skal være et eget felt for å søke på innhold i denne attributten på den avanserte søke-siden (ikke alle butikker har avansert søk).

Dersom du setter at description-attributten ikke skal være søkbart, er det viktig å bruke sentrale nøkkelord i produkttittelen. Et alternativ for å legge til flere "usynlige" nøkkelord som skal være søkbare på produktene, kan være å sette attributten meta_keywords tilå være søkbar. Du kan da legge inn nøkkelord i Meta Keywords-feltet inne på produktet for at det skal dukke opp i ulike søk.

 

Tips!

Sett kun attributter som inneholder aktuell søkeinformasjon til å være søkbare.
  • No labels