Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Din Magento nettbutikk har en rekke automatiske mekanismer for å kjøre raskest mulig. Det er likevel enkelte manuelle funksjoner du som butikkeier bør gjøre for å sikre mest mulig oppdatert og rask butikk.

Funksjonene som er beskrevet nedenfor er helt ufarlige å kjøre. Dersom du likevel skulle komme opp i problemer knyttet til dem er det bare å ta kontakt med vår support-avdeling så hjelper de deg.

Oppfrisking av reindexeringen

Hva er reindexering?

Magento har et omfattende indexeringssystem for å sikre at dine kunder raskt kan klikke seg rundt i butikken og slå opp på varer, pris og liknende. Indexsystemet håndterer også søkemotoren i din nettbutikk.

Ved endringer på innholdet i butikken (varer, tekstsider, kunder, osv) så må indexeringen oppdateres. Dette går normalt automatisk men spesielt i forhold til søkemotoren så bør man kjøre en manuell reindexering når man gjøre endringer på innholdet i butikken.

Hvordan reindexerer jeg?

  1. Gå til System -> Index Management
  2. Klikk "Velg alle" og trykk deretter på "Send" knappen under Handlinger oppe til høyre

Kan ta litt tid å kjøre

Merk at reindexering kan ta litt tid å kjøre, kanskje opp mot noen minutter om nettbutikken har mange tusen varer.

Oppfrisking av Cache

Hva er cache?

Cache betyr "mellomlager" på godt norsk, og er kort fortalt en mekanisme for å mellomlagre informasjon som blir forespurt om veldig ofte. Når man for eksempel besøker VG.no så går det normalt lynkjapt. Dette skyldes blant annet at de fleste elementene på siden, som logo, menyer og liknende allerede ligger lagret i nettleseren på din lokale PC eller Mac. Magento har samme type cache-mekanisme innebygd, og denne styres i veldig stor grad automatisk. Det er likevel en del ganger man bør oppdatere cachen i Magento manuelt for å sikre at det man nettopp har oppdatert i nettbutikken (varer, priser, ol) blir "cachet".

Hvordan oppdaterer jeg cache?

  1. Gå til System -> Cache behandling
  2. Klikk "Velg alle" og trykk deretter på "Send" knappen under Handlinger oppe til høyre

Husk å oppdatere cache dersom du gjør design-endringer

Dersom du endrer designet i butikken (farger med CSS eller annet) er det viktig at Cache oppdateres slik at brukernes nettlesere får med seg denne endringen.

  • No labels