Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Før du starter med å bygge opp butikken med kategorier og produkter er det noen viktige spørsmål som må avklares.

  • Skal du ha lagerstyring på alle produktene? I tilfelle ja, skal du selge varianter som farger og størrelser av produktene? Dersom svaret på begge disse spørsmålene er ja må du bruke Konfigurerbare produkter og Attributter.
  • Har du mer enn 1000 produkter som skal legges inn? I tilfelle kan det være lurt å vurdere import av produktene istedenfor å legge dem inn manuelt.
  • Skal du bruke et økonomisystem og integrere dette mot Magento? I tilfelle ja må det sjekkes om dette er støttet og hva som eventuelt må implementeres.
  • Skal du bruke et logistikksystem sammen med nettbutikken? I tilfelle ja bør du sjekke om dette kan integreres med Magento.
  • No labels