Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Hva er rabattregel for varekatalog?

Dette er rabattregler som angis på et bestemt produktutvalg og viser i varekatalogen hele tiden. Dette er rabattregler som benyttes for salgskampanjer og for å angi tilbudspriser på produkter, og det trengs ingen rabattkode.

Hvordan opprette en ny rabattregel for varekatalogen?

Gå til %(admin) Kampanjer og tilbud → Rabattregler for varekatalog% i Admin. Klikk på "Legg til ny regel" oppe til høyre.

En ny regel settes opp i 3 steg:

1. Legge inn informasjon om regelen

 • Regelnavn og Beskrivelse: Kun for intern bruk, gi et navn til regelen for å kjenne den igjen.
 • Status: Settes som Aktiv når den er i bruk, settes som Inaktiv før og etter den er gyldig.
 • Kundegrupper: Velg blant standard kundegrupper, eller definer opp egne grupper under Kunder -> Behandle kunder

2. Angi betingelser for at regelen skal gjelde*

 • Vilkår/betingelser: Evt. vilkår for hvilke produkter regelen skal gjelde for. Hvis blankt gjelder det alle produkter. Første vilkår er alltid "Hvis ALLE/ NOEN av disse betingelsene er SANN/USANN".
  Bruk + tegn for å legge til flere betingelser på produktutvalg.

p(tips). Dersom regelen skal gjelde alle produkter, skal ingen endring gjøres her.

p( ).  

3. Angi hvilke handlinger som skal skje når betingelsene oppfylles*

 • Bruk:
  • Prosent av originalpris: Trekker av prosentbeløp av fastprisen, f.eks. 10 = trekker fra 10% av fastprisen
  • Med fast beløp: Angi hvilket beløp som skal trekkes fra fastprisen, f.eks. 10 = fastpris minus 10 kr i avslag
  • Til prosent av originalpris: Angi prosent for hva prisen skal reduseres til, f.eks. 10 = fastpris nedsatt med 90%, til 10% av fullpris
  • Til fast beløp: Angi hvilket beløp rabatten skal endre til, f.eks. 10= rabattert pris blir kr 10
 • Rabattbeløp: Skriv inn beløp eller prosent for rabatt
 • Stopp videre regel-prosessering: Ja = denne rabatten kan ikke benyttes med andre rabattregler senere i prosessen. Nei = kan kombineres med andre rabattregler

Klikk på "Lagre og bruk" for å aktivere rabattregelen! "Bruk regler"-knappen brukes for å aktivere nye regler med en gang - ellers blir de automatisk aktivert ved midnatt

 • No labels