Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Oppsett av varekatalog med kategorier

Før en kan starte med å legge inn produkter må det opprettes kategorier som produktene skal knyttes opp mot. Kategoribehandling finnes i adminpanelet under Katalog → Behandle kategorier. I en ny butikk ligger det kun en "Toppnivå"-kategori. Marker denne og klikk på "Opprett underkategori" for å lage en ny kategori. Dersom en kategori skal flyttes kan du bruke dra-og-slipp for å få den der du ønsker. Les mer om kategorier.

  • No labels