Hva er en prisregel for varekatalog?

Dette er prisregler som angis på et bestemt produktutvalg og som setter ned prisen direkte i varekatalogen. Benyttes gjerne for salgskampanjer og for å angi tilbudspriser på produkter, og det trengs ingen rabattkode.

Hvordan opprettes en ny prisregel for varekatalog?

Gå til Prisregler → Prisregler for varekatalog i Admin. Klikk på "Legg til ny regel" oppe til høyre.

En ny regel settes opp i 3 steg:

1. Legge inn informasjon om regelen

Opprett gjerne en egen kundegruppe "Test prisregel" som du legger på din kundekonto. På denne måten kan du aktivere en prisregel kun for test-kundegruppen og sjekke at den fungerer som planlagt før kampanjen starter.

 

2. Angi betingelser for at regelen skal gjelde


Dersom regelen skal gjelde alle produkter, skal ingen endring gjøres her.


3. Angi hvilke handlinger som skal skje når betingelsene oppfylles

Klikk på "Lagre og aktiver" for å aktivere prisregelen! "regler"-knappen brukes for å aktivere nye regler med en gang - ellers blir de automatisk aktivert ved midnatt

Hvorfor tar det så lang tid å lagre og aktivere prisregler?

Dette har som regel en sammenheng med hvor mange prisregler som er satt opp, og hvor mange produkter som er inkludert i disse. I noen tilfeller der betingelsene gjør at rabatten gjerne omfatter 1000 produkter eller mer, så vil det fort ta mange minutter å lagre regelen. Vi anbefaler å slette alle prisregler for varekatalog som ikke er aktive.