Generelt 

I denne delen om ordrebehandling kan du lære hvordan du håndterer bestillinger fra de er opprettet til de er ferdige. Oversikten under viser definisjonen på de ulike delene i ordreprosessen.

 

Ordre

En ordre inneholder detaljer om kunden, varer, betalingsmetode og frakt. En ordre er kun en midlertidig registrering og kan fortsatt avbrytes, da ingen innbetaling har blitt gjort ennå. En ny ordre får status "Behandler" eller "Ventende" avhengig av hvilken betalingsmåte som er valgt. Når bestillingen har gjennomgått faktura og forsendelse-stegene, så vil den få status "Ferdig".

Faktura

En faktura blir opprettet for å motta innbetalingen på en bestilling. Når en faktura er opprettet blir den midlertidige salgsordren gjort om til en permanent bestilling som ikke lenger kan avbrytes. Det kan opprettes flere fakturaer av en enkelt bestilling, der hver faktura inneholder en spesifisering av hvilke av de bestilte produktene som skal faktureres. En oppgjort faktura får status "Betalt".

Pakkseddel

En pakkseddel opprettes for å sette status Sendt på varene. Pakkseddelen inneholder en oversikt over hvilke produkter som er sendt til kunden. På samme måte som med fakturaer, så kan det opprettes flere forsendelser helt til alle produktene er sendt. Det er vanlig å legge med utskrift av pakkseddelen i pakken sammen med produktene som sendes til kunden.

Kreditnota

En kreditnota inneholder refundering av ett eller flere produkter. En faktura kan ikke bli kreditert før den er betalt. Kreditnotaen kan returnere penger online dersom betalingsmåten støtter dette. Nets Netaxept støtter for eksempel dette. Om fakturaen er gjort opp med en betalingsmåte som ikke støtter online tilbakebetaling vil kreditnotaen kun være en post som viser refunderingen, den inneholder ikke selve returneringen av penger til kunden.

Ordreprosess

  1. Ordren registreres. Kunden bestiller gjennom nettbutikken, godkjenner vilkår og klikker på "Send bestilling". Det opprettes da en ny ordre i Magento.

  2. Ordre venter betaling. Inntil betaling er godkjent, så vil ordren ha status "Ventende".
  3. Betaling mottatt. Når betaling er godkjent (beløp er reservert hos Nets, Klarna, Dibs, el.l.) så endres status på ordren til "Behandler". Den er nå klar til å faktureres og sendes.
  4. Fakturering av ordre. Opprett faktura tilknyttet ordren, slik at penger blir trukket hos betalingsleverandør, og varestatus endres til "Fakturert". Status på ordren er fortsatt "Behandler".
  5. Utsending av ordre. Pakkseddel, og evt. sending til Cargonizer, Bring Booking eller Consignor, blir generert. Fraktetiketter printes ut og pakken sendes avgårde. Kunden blir varslet på epost om at pakken er sendt.